خدمات برق خودرو

خدمات برق و الکترونیک خودرو  : تعمیر سیستم برق خودروهای روز مدل بالا  تعمیر دینام خودروهای وارداتی۲۰۰۸ به بالا،

تشخیص تمامی عیب های خودرو با استفاده از دستگاه های عیب یاب فوق پیشرفته که قادر به رفع عیب از طریق برنامه ریزی مجدد کامپوتر خودرو و از طریق کابل OBD  هستند.